Mikä on ohjelmistorobotti?

Ohjelmistorobotti on sovellus, jolle opetetaan/mallinnetaan ihmisten käyttämiä työpöytäsovelluksia ja niiden käyttöliittymiä sekä muodostetaan liiketoiminnalliset säännöt standartoidun prosessin työnkululle. Ohjelmistorobotti voidaan siis käsittää virtuaaliseksi työntekijäksi, joka toimii itsenäisesti tai yhdessä ihmisten kanssa.

Alla olevan videoklipin kautta havainnollistamme asiaa muutaman esimerkin avulla.

Vahtivuoren Outi-ohjelmistorobotti